0 30 60 90 120 15 KM
id="flag" inkscape:label="flag" version="1.1" inkscape:version="0.48.4 r" sodipodi:docname="Nový dokument 1">

Narozdíl od jiných typů nemá earth keš v terénu umístěnou žádnou fyzickou schránku, kam by bylo možné se po jejím nalezení zapsat. Tento typ keše je obvykle založen na místě s určitou geologickou památkou nebo zajímavostí týkající se Země, kterou chtěl autor prostřednictvím geocachingu ukázat ostatním. Na místě není úkolem najít schránku, ale prohlédnout si jej a zjistit zde nějaké informace týkající se dané lokality. Tato keš tak navíc plní i vzdělávací účel. O které informace vztažené k místu konkrétně půjde, záleží v tomto případě vždy a pouze na autorovi a na jeho požadavcích, které ale musí být v souladu s platnými pravidly. Obvykle se jedná o nalezení správných odpovědí na zadané otázky např. z informační tabule nebo změření či odhad velikosti geologického objektu apod. Takto zjištěné informace a odpovědi na otázky je poté nutné zaslat autorovi prostřednictvím e-mailu přes jeho profil na stránkách hry. Po jeho následné kontrole a vyjádření je možné keš zapsat jako nalezenou. Pokud je tak uvedeno v listingu, není v některých případech zapotřebí čekat na vyjádření autora a je možné po zaslání odpovědí keš ihned zapsat.

Podle starých pravidel bylo dříve jako důkaz návštěvy ještě zapotřebí přiložit k logu fotografii osoby nebo navigace na místě. Podle nových pravidel již autoři fotografii nemohou vyžadovat a její přiložení je tak čistě dobrovolné a záleží na každém, zda ji ke svému logu připojí.

Zajímavosti:

  • Nejstarší v ČR založenou a doposud aktivní je earth keš „The Budnany Rock / Budnanska skala“ (GCMG0R), založená 12. 1. 2005.
  • Zastoupení earth keší podle obtížnosti a terénu

    ATLAS GEOCACHINGU Copyright © 2018