0 2 500 5 000 7 500 10 000 1 250 KM
id="flag" inkscape:label="flag" version="1.1" inkscape:version="0.48.4 r" sodipodi:docname="Nový dokument 1">

Vše začalo 1. května roku 2000, kdy bylo vládou Spojených států amerických oznámeno odstranění uměle přidávané odchylky do signálu GPS. Následující den byla odchylka skutečně odstraněna a původní přesnost několika desítek metrů se tak rázem zvýšila na metry. Díky tomu mohl být tento původně vojenský navigační systém plně využit i pro civilní účely. Vznikl nápad a myšlenka na ukrytí schránky a poznamenání jejích souřadnic. Již 3. května 2000 umístil jistý Dave Ulmer do lesa v Oregonu první keš na souřadnice, které předtím publikoval na internetu. V keši se kromě zápisníku a tužky nacházely také další předměty určené k výměně. O den později byla tato schránka objevena svým prvním nálezcem. Slovo geocaching bylo poprvé použito 30. května téhož roku a dalo tak vzniknout novému názvu celé hry tak, jak ji v současnosti známe. Předpona geo označovala spojení této aktivity se Zemí a slovo cache skrýš. Původně užívaný název hry zněl „GPS Stash Hunt“.

Nedlouho poté byly ukryty i další schránky, přičemž první mimo USA se objevila 12. května na Novém Zélandu. Třetí zemí, kde byla keš následně 15. května umístěna, se stalo Chile. První keš v Evropě byla založena 3. června 2000 v Irsku. Postupně následovaly i další kontinenty jako Afrika (15. června 2000) a Asie (12. ledna 2001). V České republice se keš poprvé objevila v polovině roku 2001.

V červnu 2005 bylo ukryto celkem 171 000 schránek ve 215 zemích světa. Přibližně 700 z nich se v té době nacházelo v Česku. K červenci 2007 bylo dosaženo počtu více než 420 000 keší (4 550 v ČR). Následně v únoru 2013 pak přesáhl počet aktivních geokeší hranici 2 milionů (32 571 v ČR) a pouze v sedmi státech nebyla tou dobou ukryta žádná keš.

Top 10 států světa v roce 2018

Top 10 států světa v roce 2013

ATLAS GEOCACHINGU Copyright © 2018